Odszkodowania

WITING , to biuro prawne do spraw odszkodowań i windykacji. Bierze pod opiekę osoby poszkodowane i prowadzi w ich imieniu czynności zmierzające do wyegzekwowania należnych roszczeń, nadzorując postępowanie likwidacyjne prowadzone przez odpowiedzialnych za likwidacje szkody rzeczowej, bądź osobowej, pilnując przestrzegania terminów ustawowych i ewentualnego egzekwowania należnych, ustawowych odsetek. Opieka nad poszkodowanymi polega przede wszystkim na pilnowaniu, żeby organa ścigania i wymiar sprawiedliwości zrobiły wszystko, aby obiektywnie ocenić okoliczności zdarzenia, w którym poszkodowany ucierpiał, ponieważ nie są to rzadkie przypadki, gdy z poszkodowanego robi się sprawcę wypadku. Opieka polega również na tym, że poszkodowani, którzy ucierpieli w wypadku doznając uszczerbku na zdrowiu kierowani są do dobrych lekarzy specjalistów w celu bezbłędnego leczenia i rehabilitacji.

Miałeś wypadek?

W ramach naszego biura prawnego do spraw odszkodowań i windykacji załatwiamy świadczenia osobom poszkodowanym w różnych wypadkach (komunikacyjnych, w pracy, w rolnictwie oraz będących wynikiem błędów zawodowych m.in. lekarskich), a także osobom, którym zakład ubezpieczeń nie wypłacił odszkodowania lub je niesłusznie zaniżył.

Zawsze po otrzymaniu odszkodowania uzyskanym nawet w wyniku pomocy innych biur, czy centrów odszkodowań powinni Państwo zasięgnąć opini naszego biura, czy sprawa została dobrze załatwiona, bo coraz częsciej poprawiamy źle poprowadzone sprawy. Warto też wiedzieć,że im później przekaże się sprawę do prowadzenia w naszym biurze, tym więcej kosztownych błędów wynikających z braku doświadczenia przy likwidacji szkody popełni poszkodowany.

Oferujemy Naszym Klientom:

  • opiekę nad poszkodowanym w czasie ustalania okoliczności zdarzenia i ustalania sprawcy wypadku
  • ukierunkowanie działań osoby poszkodowanej oraz jego bliskich w trakcie likwidacji szkody
  • kompletowanie odpowiedniej dokumentacji
  • formułowanie, konstruowanie i uzasadnianie roszczeń związanych z różnymi wypadkami (samochodowymi, w pracy, w rolnictwie itp.)
  • egzekwowaniu roszczeń związanych ze szkodą i krzywdą powstałą, w wyniku wszelkich zdarzeń losowych, m.in. wypadkami, rozstrojem, utratą zdrowia i życia
  • egzekwowanie dopłat do zbyt niskich wypłaconych odszkodowań

Nie pobieramy żadnych zaliczek, a wynagrodzenie rozliczamy po uzyskaniu odszkodowania.

Zlecając nam prowadzenie Twojej sprawy zyskujesz gwarancję, iż w przypadku nie uzyskania odszkodowania nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z obsługą sprawy.

W przypadku odmowy lub wypłaty zbyt niskiego odszkodowania, kierując sprawę do sądu z powództwa cywilnego, sami pokrywamy wszelkie koszty.

NIE MASZ PIENIĘDZY NA DALSZE LECZENIE?
NIE MASZ ŚRODKÓW NA REHABILITACJĘ?
CZUJESZ SIĘ POKRZYWDZONY?

POWIERZ PROFESJONALISTOM DOCHODZENIE TWOICH ROSZCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH.

ZAPEWNIAMY RZETELNĄ OBSŁUGĘ TWOJEJ SPRAWY.

53_1247324033.jpg
51_1247324033.jpg
27_1247324033.jpg
Witing Copyright © 2019 WITING www.witing.pl
Witold Inglot Odszkodowania